kwb gooik & strijland

K-Beleving

Korte bezinning omtrent Pasen

Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.

De engel sprak : Houd moed, vrees niet;
gij zoekt wiens lichaam gij niet ziet.
Jezus, uw Heer, Hij is hier niet.

Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie , waar Hij gelegen heeft.

Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot.

Opdat wij vrolijk en bevrijd,
lofzingen in der eeuwigheid.