kwb gooik & strijland

K-Beleving

In memoriam

Eind februari 2006 is van ons heengegaan Eerwaarde Heer Jo Louis, oud KWB-proost en gewezen pastoor te Strijland.
Vele verschillende malen verzorgde hij tijdens de KWB-bestuursvergaderingen diepgaande bezinningen.
Zijn eigen stijl van ontleden en verduidelijken van het Geschreven Woord zullen ons steeds bijblijven. Laten we hem dankbaar gedenken in gebed.
Moge Jo in vrede rusten.