kwb gooik & strijland

K-Beleving

Meimaand: Gerechtigheid en Solidariteit

Jozef Cardijn In mei herdenken we de boodschap van Rerum Novarum.


Jozef Cardijn heeft zich ingezet voor de arbeiders, de zwakken en de kleinen

Volgens de sociale leer van de kerk

Gerechtigheid.
Het is volgens de sociale leer van de kerk
het recht van iedereen
om deel te nemen aan ware vooruitgang.
Het zijn niet enkel de individuele mensenrechten
maar evenzeer de grondrechten van volkeren.
Gerechtigheid.
Het is het rechtvaardig verdelen
van de aardse goederen en van de opbrengst van de economie.
Gerechtigheid
komt tot stand door solidariteit.
Solidariteit.
Het is volgens de sociale leer van de kerk
geen gevoel van medelijden,
geen oppervlakkige vertedering bij het leed van zovele mensen.
Het is het vaste besluit om zich in te zetten
voor het algemeen welzijn.
Het is zorg voor behoud van sociale bescherming in het Noorden,
het is opbouw van sociale zekerheid in het Zuiden.
Het is de bereidheid om een offer te brengen:
het delen van eigen welvaart,
het opgeven van eigen welzijn,
het verlies van eigen leven.
Solidariteit.
Het is de belangeloze inzet
voor de arme, geringe en lijdende mens.

‘Gobaliseren van solidariteit’.
Het is volgens de sociale leer van de kerk
dé centrale missie
in de 21 ste eeuw.

Jean-Paul Vermassen